Fara í efni

Ábyrgðaryfirlýsing

Okkur í Skopp er annt um öryggi allra sem hoppa og skoppa hjá okkur. Skopp er skemmti- og trampólíngarður þar sem börn á öllum aldri ærslast og skemmta sér. Í Skopp gilda ákveðnar öryggis- og umgengnisreglur sem mikilvægt er að allir viðskiptavinir kynni sér og fylgi í hvívetna. Með ábyrgðaryfirlýsingu þessari hér að neðan staðfestir þú að þú hafir kynnt þér þessar öryggis- og umgengnisreglur og staðfestir að þú munir fylgja þeim og virða í þeim tilgangi að tryggja öryggi þitt og annarra viðskiptavina.

Með yfirlýsingu þessari staðfesti eg eftirfarandi:

Vera mín í Skopp er alfarið á eigin ábyrgð, hvort sem um er að ræða notkun og/eða athafnir mínar í tækjum Skopp eða þátttöku í einstökum viðburðum á vegum Skopp. Ég samþykki og ber ábyrgð á tjóni sem ég veld á tækjum eða öðrum einstaklingum vegna athafna minna eða framkomu sem eru andstæð reglum og leiðbeiningum sem gilda hjá Skopp. Skopp ber ábyrgð á að ástand garðsins standist þær öryggisreglur og gæðavottanir sem krafist er af úttektaraðilum.

Ég þekki öryggis- og umgengnisreglur Skopp garðsins.

Ég ber ábyrgð á persónulegum munum mínum í húsakynnum Skopp, svo sem fjármunum, veski, yfirhöfnum, farsíma o.þ.h. Skopp tekur enga ábyrgð á lausamunum mínum sem glatast eða er stolið í húsakynnum Skopp.

Hvers konar notkun áfengis- og vímuefna er óheimil innan veggja Skopp og ég staðfesti að ég er ekki undir áhrifum áfengis- og vímuefna þegar ég nota aðstöðu Skopp.

Skopp hefur rétt til þess að neita mér um aðgang að tækjum Skopp og/eða vísa mér á brott án endurgreiðslu ef starfsfólk Skopp telur framkomu mína og hegðum eða athafnir ógna öryggi innan veggja Skopp. Með ógnandi hegðun er átti við hvers kyns hegðun sem gengur gegn reglum garðsins eða öryggisleiðbeiningum sem gilda um tækin. Enn fremur ef hegðun leiðir til þess að starfsfólk garðsins telur sig ekki geta sinnt sínu almenna starfi sem öryggisverðir og tryggt öryggi allra gesta.

Ég hef heilsu og líkamsburði til þess að nota tæki og búnað Skopp og engin heilsuvandamál hrjá mig sem geta haft áhrif á öryggi mitt eða annarra gesta Skopp. Nánari skilgreining á heilsuvandamálum má finna á vefsíðu okkar, skoppisland.is.

Ég er upplýst/ur um að Skopp garðurinn er vaktaður með myndavélum í því skyni að tryggja öryggi viðskiptavina í samræmi við gildandi persónuverndarlög.

Ábyrgðaryfirlýsing þessi er vistuð með rafrænum og öruggum hætti í gagnabanka Skopp sem einungis afmarkaður og rekjanlegur hópur starfsmanna hefur aðgant að. Vistun og meðferð upplýsinganna er í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu Skopp sem sett er á grundvelli gildandi persónuverndarlöggjafar.

Ég er upplýst/ur um að yfirlýsing þessi er tímabundinn samningur á milli mín og Skopp vegna þeirra atriða sem finna má í ábyrgðaryfirýsingu þessari.

Telur þú þig hafa orðið fyrir óhappi hjá Skopp er mælt með að þú tilkynnir tjónið til þíns tryggingafélags.

Skopp Ísland Dalvegi 10-14,
201 Kópavogur
S. 519 3230